Friday, November 13, 2009

Tugasan Kelas: Aktiviti 4 - Cadangan Mini Kajian Tindakan

Bersama dengan ahli kumpulan, kemukakan apakah cadangan mini kajian tindakan yang anda ingin lakukan dalam pengajaran mikro yang mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran.

Kami telah mencadangkan tajuk seperti di bawah sebagai mini kajian tindakan :
"Penggunaan Animasi melalui Media Interaktif dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran ICT, Bahasa Melayu dan Perdagangan"

0 comments: