Saturday, November 7, 2009

Tugasan Kelas: Nota

Model pembelajaran berasaskan pengalaman (Kolb, 1984)

Terdapat empat kitaran di dalam kitaran ini iaitu:
a) Pengalaman yang kukuh
b) Pemerhatian yang cepat
c) Pemahaman konsep secara abstrak
d) Pengkajian yang aktif


0 comments: